Handsdry.com

A english-norwegian blog on everything you need to know about hyperhidrosis

Tag: tannlege

Treatment for hyperhidrosis at the dentist – Behandling for hyperhidrose hos tannlegen

Being sick of our illness is no longer so stigmatizing. Many people understand that there is nothing to control. In addition, today there are many treatments that can eliminate the whole problem in just a few hours. Thanks to the research on the disease, treatment is now so simple that it can be carried out at dental clinics. So suddenly, a specialist is not required to get rid of sweating due to our illness.

I live in Oslo and there are about 20 different qualified dental clinics within reach of where I live. I myself go to a dentist in the room. I found this by searching for dentists in Oslo and found the Rommen Tannlegesenter which also had time that week. They were very friendly and professional. During the phone call, they built my trust and insured that the treatment is something they do two, three times a week. Many people usually get there at the same time to fix their teeth or bleach their teeth and also receive this treatment when they are still under anesthesia.

As I said, I was quite close to it for a while, and I have previously told my dentist fear, but this time it was still okay. I would not do the treatment for the teeth, but for my sweating.

When I got there they were still incredibly professional. They took me very quickly to their own room when they realized that I was nervous. Then I had to take off my clothes and put on a patient gown, one that has it completely open there behind. Pretty soon they picked me up and took me to the treatment room where I lay on my back on a bed. Then I got anesthesia. “Count down from 10”.

I do not remember more than I counted at seven, then I was gone. When I woke up, a nurse stood over me telling me everything went well. I was a little whining yet so I asked what “good” really means. She replied that the sweat I experienced earlier will now be gone.

What they do is inject botox into the sweat pads to block the signals sent to the brain. It prevents glands from working overtime and thus avoids sweating. This is not a one-time treatment, so it’s important to find a clinic where you are comfortable.

In any case, I have found right and will go back.


Å være syk av vår sykdom er ikke lenger så stigmatiserende. Mange forstår at det ikke er noe å kontrollere. I tillegg er det i dag mange behandlinger som kan eliminere hele problemet på bare noen få timer. Takket være sykdomsforskningen er behandlingen nå så enkel at den kan utføres på tannklinikker. Så plutselig er det ikke nødvendig med en spesialist å bli kvitt svette på grunn av vår sykdom.

Jeg bor i Oslo, og det er omtrent 20 forskjellige kvalifiserte tannklinikker innen rekkevidde av hvor jeg bor. Jeg går selv til en tannlege på Rommen. Jeg fant dette ved å søke etter tannlege Oslo og fant Rommen Tannlegesenter som også hadde tid den uken. De var veldig vennlige og profesjonelle. Under telefonsamtalen bygget de min tillit og forsikret at behandlingen er noe de gjør to, tre ganger i uken. Mange mennesker kommer vanligvis der samtidig for å fikse tennene eller bleke sine tenner og også motta denne behandlingen når de fortsatt er under anestesi.

Som jeg sa, var jeg ganske nær det en stund, og jeg har tidligere fortalt min tannlege frykt, men denne gangen var det fortsatt greit. Jeg ville ikke gjøre behandlingen for tennene, men for svette.

Da jeg kom dit var de fortsatt utrolig profesjonelle. De tok meg veldig raskt til sitt eget rom da de skjønte at jeg var nervøs. Da måtte jeg ta av klærne mine og sette på en pasientkjole, en som har den helt åpen der ute. Rett snart tok de meg opp og tok meg til behandlingsrommet der jeg lå på ryggen min på en seng. Da fikk jeg anestesi. “Count ned fra 10”.

Jeg husker ikke mer enn jeg telle til syv, så var jeg borte. Da jeg våknet sto en sykepleier over meg og sa at alt gikk bra. Jeg var litt dummen ennå, så jeg spurte hva “bra” egentlig betyr. Hun svarte at svetten jeg opplevde tidligere, nå er borte.

Det de gjør er å injisere botox i svetteputer for å blokkere signalene som sendes til hjernen. Det forhindrer kjertler i å jobbe overtid og unngår dermed svette. Dette er ikke en engangsbehandling, så det er viktig å finne en klinikk hvor du er komfortabel.

I hvert fall har jeg funnet riktig og vil gå tilbake.

That time i made a sweaty fool of my self at the dentist

I’m going to tell you about this one time that I really made a fool out of my self. Because of my extreme hand and face sweating I have always been a bit nervous about visiting the dentist. It’s like it’s not enough having hyperhidrosis, god had to give me an extreme fear of dentists and a high blood pressure. I always take a few weeks before deciding to visit a dental clinic. It’s a struggle! I google dentists, I check out articles of overcoming dental fear, I send embarrassing emails to the dentist of choice and ask if they can do their business in my home (they can’t). After all this I finally get the courage to schedule a time online at this dental clinic in Oslo. (By the way, I only do this when my teeth are hurting so much that I basically can’t concentrate on anything else.) So I schedule a time for root canal treatment. I know this because the seal of the tooth that I previously treated has fallen off and the tooth is once again rotten inside. I know, this sounds awful. But nothing compared to the pain.

The day of reckoning finally arrives and I need to challenge all my fears and go to the dentist. I try to be there exactly at the right time. I even call before to make sure that they aren’t late. I go in. My hands are already sweating, but I feel like I have everything under control. I go in, say hi and sit down on the dental chair. The dentist knows that I’m not happy to be there, so she tries to get on with it. The dentist colleague comes in and now they are two in the room with me, the scared sweaty guy. The dentist gives me sedation and we’re good to go.

But this is where things start to go wrong. My hands are sweating, my black shirts is soaked under the arms and my face starts flooding. They push a tool in my mouth and it starts bleeding. I try to do some amateur mediation in my head but nothing works. I panic. I ask for them to stop and give me a few minutes. So they look at each other and step out of the room. I, a 28 year old grown up, start acting like a child and try to escape from the window. Thankfully they come in while I have one leg out of the window and got stuck with my jeans in a hook under the window. They start laughing and I start laughing and somehow the whole situation just solves it self.

So there you have it. Embarrassing, but now I have a dentist for life. They understand me.

What i thought i was going to do 🙂


Jeg skal fortelle deg om denne gangen at jeg virkelig gjorde en idiot ut av meg selv. På grunn av min ekstreme hånd- og ansiktssvette har jeg alltid vært litt nervøs for å besøke tannlegen. Det er som det ikke er nok å ha hyperhidrose, gud måtte gi meg en ekstrem frykt for tannleger og en høyt blodtrykk. Jeg tar alltid noen uker før jeg bestemmer meg for å besøke en tannklinikk. Det er en kamp! Jeg google tannleger, jeg sjekker ut artikler for å overvinne dental frykt, sender jeg pinlige e-post til tannlegen til valg og spør om de kan gjøre sin virksomhet i hjemmet mitt (de kan ikke). Etter alt får jeg endelig mot til å planlegge en tid på nettet på denne tannklinikken i Oslo. (Forresten, gjør jeg bare dette når tennene mine er så vondt at jeg egentlig ikke kan konsentrere meg om noe annet.) Så jeg planlegger en tid for rotkanalbehandling. Jeg vet dette fordi tanntetningen jeg tidligere har behandlet, har falt av og tannen er igjen råtten inne. Jeg vet, dette høres forferdelig ut. Men ingenting i forhold til smerten.

Reckoningens dag kommer til slutt, og jeg må utfordre all min frykt og gå til tannlegen. Jeg prøver å være der akkurat til rett tid. Jeg ringer til og med for å sikre at de ikke er sent. Jeg går inn. Mine hender svetter allerede, men jeg føler at jeg har alt under kontroll. Jeg går inn, si hei og sett deg ned på tannestolen. Tannlegen vet at jeg ikke er glad for å være der, så hun prøver å fortsette med det. Tannlegen kollega kommer inn og nå er de to i rommet med meg, den skremte svette fyren. Tannlegen gir meg beroligende og vi er gode å gå.

Men det er her ting begynner å gå galt. Mine hender svetter, mine svarte skjorter er fuktet under armene og ansiktet mitt begynner å oversvømme. De skyver et verktøy i munnen min og det begynner å bløde. Jeg prøver å gjøre noen amatørmekling i hodet mitt, men ingenting fungerer. Jeg panikk. Jeg ber om at de skal stoppe og gi meg noen minutter. Så de ser på hverandre og går ut av rommet. Jeg, en 28 år gammel voksen, begynner å fungere som et barn og prøver å flykte fra vinduet. Heldigvis kommer de inn mens jeg har en bein ut av vinduet og sitter fast med min jeans i en krok under vinduet. De begynner å le og jeg begynner å le og på en eller annen måte løser hele situasjonen seg selv.

Så der har du det. Flau, men nå har jeg en tannlege for livet. De forstår meg.

© 2018 Handsdry.com